vydepo
0904 00 80 90
Pracovné dni: 17:00 - 01:00 | Víkendy: 08:00 - 01:00

jazdová
Detská
Pohotovosť

Lekár ošetrí Vaše dieťa v pohodlí domova
spádové územie Bratislava a okolie
vydepo

POZOR ZMENA od 1.7.

Milí priatelia,
Ďakujeme vám za dôveru vďaka ktorej sme oslávili 2 roky fungovania. Za toto obdobie sme vyrazili na vyše desať tisíc výjazdov, ošetrili množstvo vašich deti a spoločné zvládli niekoľko vírusových epidémii.

Až v 97% sme si poradili bez odoslania dieťaťa na vyššie pracovisko v NÚDCH za účelom zrealizovania ďalších vyšetrení (ultrazvuk, Rtg atd) prípadne hospitalizáciu.

Dňom 1.7. vstupuje do platnosti nová legislatíva upravujúca fungovanie ambulantnej pohotovosti a znamená aj ukončenie poistného vzťahu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Táto zmena zasiahla aj nás. Aby sme tu zostali a mohli vám naďalej pomáhať, museli sme zmeniť systém nášho fungovania.

Dňa 26.7.2018 nám bolo vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosť v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast. Túto činnosť vykonávame v domácom prostredí.

Naše služby poskytujeme formou ročného alebo mesačného poplatku za našu službu. To zároveň znamená aj vylepšenie našej služby, keďže môžeme rýchlejšie reagovať na vaše zavolanie a zdokonaľovať formu pomoci poskytnutím komplexnejších služieb. Ak mate záujem o tuto službu prosím kontaktujte nás na info@vydepo.sk. Okrem zmluvného vzťahu je možnosť si objednať naše služby aj formou jednorazovej návštevy.

Ďakujeme za porozumenie
Ordinačné hodiny:


Pracovné dni: 17:00 - 01:00
Víkendy: 08:00 - 01:00


Spádové územie:

Bratislava a priľahlé obce (vzdialenosť je závislá od vyťaženosti v daný deň)

Z legislatívnych dôvodov nemôžeme navštíviť vaše dieťa mimo územie Bratislavského samosprávneho kraja ako ani v Maďarsku alebo Rakúsku.


CENNÍK:

Ročný paušálny poplatok: 340€ za dieťa (29€ mesačne), druhý súrodenec má zľavu 20% a každý ďalší má 50%

Počet detí Poplatok za rok za mesiac
1 dieťa 340 €/rok 29 €/mes
2 deti 612 €/rok 52,20 €/mes
3 deti 782 €/rok 67 €/mes

Ročným poplatkom sa rozumie obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Jednorázový poplatok: 90€, avšak iba v dobe, keď je službukonajúci lekár voľný (nie je nahlásený výjazd k dieťaťu s paušálom). Akceptujeme štandartné platobné karty


Položka Paušálni klienti Jednorázoví klienti
Cena za dieťa 29€ mesačne 90 €
Telefonická konzultácia v cene
Návšteva klienta doma v cene v cene
Vyšetrenie v cene v cene
Návrh liečby (prípadne recept) v cene v cene
Vyšetrenie CRP z kapilárnej krvi v cene v cene
Vyšetrenie moču - 10 položiek v cene v cene
Mikrobiologické vyšetrenie v cene max 2xrocne 15 €
Streptest z hrdla v cene 12 €
Online dermatológ do 24 hod v cene max 1xrocne 28 €
Donáška liekov domov – bez ceny lieku 15 € 15 €

Platnosť zmluvy je odo dňa podpísania oboma stranami, s účinnosťou od pripísania poplatku na bankový účet VYDEPO s.r.o.

V prípade záujmu pošlite prosím email na info@vydepo.sk a bude vám zaslaná zmluva s prideleným klientskym číslom (zároveň číslo zmluvy) na vyplnenie údajov detí a inštrukciami o platbe.
Výjazdová Detská PohotovosťNEZMLUVNÁ Pohotovostná služba pre deti do 19 rokov.

Bratislava a blízke okolie

1.voľba rodičov pre odborné ošetrenie detí v domácom prostredí


Odteraz už nemusíte cestovať v prípade zdravotných problémov Vášho dieťaťa /horúčka, kašeľ, bolesti uší či bruška atď./ za lekárom a riskovať nákazu v čakárni.

Volajte VyDePo +421 904 008 090

Výhody detskej výjazdovej pohotovosti

  • Nemusíte dieťa v horúčke či s inými zdravotnými problémami obliekať a presúvať niekam inam, často niekoľko kilometrov ďalej
  • Dieťa sa nenakazí iným ochorením od ďalších pacientov
  • Minimalizujete cestovné náklady. Najmä, ak máte najbližšiu detskú pohotovosť v inom meste
  • Na lekára čakáte v pohodlí domova, kde dieťa môže ležať či spať a nie v preplnenej čakárni
  • Čas čakania na lekársku výjazdovú pohotovosť je oveľa nižší ako v tej „kamennej“. (Najmä v Bratislave, kde je pre celé mesto a priľahlé obce jediná detská pohotovosť)
  • Lekár z tejto pohotovosti má so sebou prenosný CRP prístroj, čím ľahšie vyhodnotí zdravotný stav dieťaťa, najmä to či potrebuje alebo nie antibiotiká


Služby v zahraničí

Napísali o nás

12
Júl
2018

Lekár domov je luxus: detská výjazdová pohotovosť sa už platí, rodičia sa búria.

Od 1. júla 2018 sa zmenil systém poskytovania lekárskej služby prvej pomoci. Skončili aj výjazdy lekárov k chorým deťom v Bratislave hradené poisťovňami.

06
Október
2016

Takmer polovicu pohotovostí plánujú zrušiť: Kedy volať záchranku?

Patrik Karvan, pediater, Výjazdová detská pohotovosť - Fungujeme každý deň od šiestej popoludní do šiestej rána, cez víkendy robíme nonstop. Za službu sa platí 1,99 eura. Ošetrujeme deti v Bratislavskom a Malackom okrese..

06
Jún
2016

Doktor Patrik Karvan: Práca detského lekára je trochu ťažšia, pretože nie všetky deti vám povedia, čo ich trápi

S leká­rom Pat­ri­kom Kar­va­nom sme sa roz­prá­vali o Výjaz­do­vej det­skej poho­to­vosti, na kto­rej čele stojí, o tom aké je povo­la­nie det­ského lekára a pove­dal nám aj o svo­jich zážit­koch z ces­to­va­nia po skoro celom svete.

Často kladené otázky

Koľko trvá kým k nám prídete?

Doba príjazdu k pacientovi záleží od dňa, času a samozrejme aj od Vašej adresy. V priemere trvá cca 1,5 hod. Štatisticky býva najviac výjazdov v Piatok, Sobotu a Nedeľu v časoch od 20. do 23. hodiny.

Chodíte aj k úrazom?

Nie, úrazy patria do rúk chirurga a často si vyžadujú širšie diagnostické zázemie (napr. RTG).
Chodíme najčastejšie k ďeťom so zvýšenými teplotami, kašľom, vracaním, vyrážkami, bolesťami hrdla a brucha.

Dávate deťom doma aj infúzie?

Nie, pretože pracovné postupy u detí sú prísnejšie a okrem život zachraňujúcich úkonov vyžadujú podávanie infúzie prostredníctvom infúznej pumpy, ideálne po základnom vyšetrení vnútorného prostredia. Infúzia zväčša tečie pomaly a zodpovednosť lekára časovo presahuje ukončenie infúzie.

Nahrádza vaša služba službu praktického lekára?

Táto služba nenahrádza praktického lekára, jedná sa iba o návštevnú pohotovosť, čiže o riešenie akútnej choroby. Na obvode riešia okrem akútnych ochorení aj: Chronické choroby, potvrdenia, komplexnú diagnostiku (laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, odosielanie k špecialistom), poradne, očkovania atď.

Kontaktujte nás

0904 00 80 90

konzultácie zdravotného stavu

info@vydepo.sk

návrhy, sťažnosti, práca lekára